Powierz wdrożenie PPK
doświadczonemu brokerowi

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia PPK,
dopasowanego do indywidualnych potrzeb organizacyjnych firmy.

Punkta Brokers - Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, specjalizującym się w obsłudze klienta masowego, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia komunikacyjne.

Jak działa PPK:

2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie dodatkowo 2% wynagrodzenia brutto
1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie dodatkowo 2,5% wynagrodzenia brutto
250zł wpłata powitalna + 240 zł dopłaty rocznej
Pracownicze Plany Kapitałowe

Źródło: na podstawie materiałów

Polskiego Funduszu Rozwoju

Przykład

Przez kolejnych 120 miesięcy będziesz otrzymywać 1007 zł
Po ukończeniu 60 roku życia możesz wypłacić 25% (35 191 zł)
Odprowadzając składki minimalne, przez 30 lat zgromadzisz 140 764 zł
Jeśli masz 30 lat i zarabiasz 4000 zł brutto miesięcznie

Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania: 3,5% Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat: 2,75% Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8% Wyliczenia na podstawie Kalkulatora PPK dostępnego na stronie www.mojeppk.pl

Zasady działania PPK

 • Do programu PPK mogą przystąpić wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy, za które odprowadzane są określone składki emerytalne i rentowe do ZUS. Niezależnie od liczby zatrudnionych osób, każdy pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy o PPK.

Wiek, a przystąpienie do PPK

Wiek pracownika Zapis do PPK
od 18 do 54 roku życia obowiązkowe
od 55 do 69 roku życia na wyłączny wniosek pracownika, jeżeli spełniony jest warunek minimalnego 3-miesięcznego zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • Zgromadzone w PPK środki, będą inwestowane w fundusze zarządzane przez wybraną instytucję finansową.
 • Pracodawca ma obowiązek skonsultowania się z pracownikami odnośnie wyboru instytucji finansowej, prowadzącej PPK dla danej firmy.
 • Po przystąpieniu pracownika do PPK, wszystkie formalności przejmuje pracodawca.
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę, jako przychód, podlegają opodatkowaniu. Pracodawca jest zobligowany do potrącenia podatku od Twojego wynagrodzenia.
 • W sytuacji zmiany pracodawcy, pracownik może pozostawić środki na obecnym rachunku lub przetransferować je na rachunek założony przez nowego pracodawcę.
 • Z uczestnictwa PPK można zrezygnować w dowolnym momencie.

Zalety PPK

 • Wypłacanie Twoich oszczędności na przyszłą emeryturę, możesz rozpocząć po ukończeniu 60 roku życia.
 • W wyjątkowych sytuacjach możesz wypłacić swoje fundusze wcześniej:
 • do 25% środków – poważna choroba uczestnika lub jego najbliższych
 • do 100% środków – pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu.
 • Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu i są zwolnione z podatku spadkowego.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

knop-jaroslaw-1

Pełnomocnik Zarządu ds. PPK:


Jarosław Knop

tel: +48 601 989 420
e-mail: jaroslaw.knop@punktabrokers.pl