Poznaj zalety naszej
oferty usług brokerskich

Naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie Klienta na rynku ubezpieczeniowym oraz negocjacje zakresu ochrony i treści Umów Generalnych.

Punkta Brokers - Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, specjalizującym się w obsłudze klienta masowego, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia komunikacyjne.
Przeprowadzamy wielopoziomową analizę ubezpieczeń zarówno pod względem pokrycia ryzyka, zakresu ochrony ubezpieczeniowej i ceny.
Opracowujemy koncepcję i strategię wdrożenia nowego programu ubezpieczeniowego.
Negocjujemy w imieniu naszych Klientów z Towarzystwami Ubezpieczeń parametry zakresowe i cenowe programów ubezpieczeń.
Prowadzimy pełną asystę szkodową w ramach której reprezentujemy Państwa w procesie likwidacji szkód, dochodzeniu należnych roszczeń od zakładów ubezpieczeń lub osób trzecich.
Zapewniamy stały dostęp do wieloprzekrojowych raportów z zakresu sprzedaży, szkód, przebiegu i wyników portfela oraz trendów rynkowych.
Badamy rynek ubezpieczeniowy pod kątem kondycji finansowej i bezpieczeństwa zakładów ubezpieczeń oraz nowych dostępnych produktów.

Sprawdź co nas wyróżnia na tle konkurencji:

Stosujemy innowacyjne metody i nieszablonowe podejście w obszarze konstrukcji produktu i serwisu posprzedażowego, nadzoru procesu likwidacji szkód.
W naszym DNA zapisane jest projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań do obsługi masowych programów ubezpieczeń komunikacyjnych.
Posiadamy zaawansowane procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji i obsługi, zarówno w kontekście zabezpieczenia danych jak i szeregu scenariuszy na wypadek zagrożeń zewnętrznych.
Gromadzenie i przetwarzanie danych umożliwia nam generowanie wieloprzekrojowych analiz i podejmowanie działań optymalizujących parametry portfela, co przekłada się na definiowanie nowych obszarów korzyści dla wszystkich Podmiotów uczestniczących w procesie.
Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w segmencie masowych ubezpieczeń komunikacyjnych przekłada się na wysoką skuteczność we wdrażaniu i realizowaniu proponowanych przez nas rozwiązań.
Chcąc utrzymać wysoki standard obsługi, organizujemy szkolenia i przygotowujemy materiały szkoleniowe w zakresie umów ubezpieczenia zawartych za naszym pośrednictwem.